Salgsvilkår

VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP HOS DRAMMEN LINEDANCE (”Kjøpsvilkår, Salgsbetingelser, Salgsvilkår”)

Generelt:

Vi i Drammen Linedance vil at alle som handler varer hos oss skal føle seg trygge enten det gjelder bestilling, betaling, levering, reklamasjon eller angrerett. Under følger våre salgsbetingelser for privatkunder i Norge som handler i vår nettbutikk. Alle våre salgsvilkår er i tråd med norsk lovgivning hva gjelder forbrukerkjøp av varer over internett og gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra Drammen Linedance (nett eller e-post) såfremt ikke annet er avtalt.

Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven, og disse lovene gir forbruker og selger ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp kan disse lovene søkes opp på lovdata.no.

I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten utfylles med den eller de relevante lovbestemmelser.

Disse vilkårene gjelder så lenge annet ikke er skriftlig avtalt partene i mellom.

Parter

Selger er:

Firmanavn:   Drammen Linedance (Linedance Sønju)
Org.Nr: NO
E-post:post [@] drammenlinedance (uten klammer og mellomrom)
Telefon:950 96 003

Selger blir i dette dokument og i nettløsningen benevnt som ’Drammen LineDance’, ’drammenlinedance.no’, ’selger’, ’vår’, ’våre’, ’vi’ og ’oss’.

Kjøper er:

Kjøper er den person som foretar bestillingen og blir benevnt som ‘forbruker’, ‘kjøper’,’ kunden’,’ du’, ‘din’,’ dine’ eller’ ditt’ på drammenlinedance.no og i dette dokument.

Kjøper må være over 18 år for å kunne handle på drammenlinedance.no.

Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger utgjør de opplysninger vi gir gjennom kjøpet i nettbutikken eller skriftlig (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), dine valg gjort i nettløsningen, eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel pr e-post, SMS, og/eller telefon), samt disse salgsbetingelser. Kort sagt; Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling og samtykkeerklæring, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Din bestilling

Bestillingen du foretar deg er bindende når bestillingen er registrert på vår server eller bekreftet skriftlig. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra enkelte kjøp i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 9, Angrerett.

Når vi mottar din bestilling, vil vi gå igjennom bestillingen og bekrefte ordren ved å sende en ny ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og påse at ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen og godkjenne eller ikke godkjenne denne. Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, såfremt feilen ikke er av en slik art at det åpenlyst er feil. Uansett bør du kontakte oss så fort som mulig slik at eventuelle feil kan rettes.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt eller av grunner utenfor vår kontroll. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet eller eventuell ventetid på nytt produkt. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

Priser og annen informasjon

Alle priser er i Norske Kroner (NOK). Priser som er ment for privatmarkedet er inklusive merverdiavgift (hvis aktuelt), mens priser opplyst i seksjonen til bedriftskunder og forhandlere er normalt eksklusive merverdiavgift.

Eventuelle bestillinger fra utenlandske kunder eller kunder utenfor fastlands-Norge vil beregnes uten merverdiavgift. Kundene oppfordres til å ta kontakt med oss før bestilling da vi normalt ikke selger til disse områdene.

Alle priser gjelder for mindre bestillinger (opp til 3-5 stykker av det samme produktet) og kvantumsrabatt kan være mulig. Ta i så fall kontakt med oss slik at vi kan sende et tilbud.

For større bestillinger, utfordrende prosjekter, bedriftskunder og forhandlere oppfordrer vi våre kunder til å ta kontakt på forhånd for å diskutere ønsker.

Drammen Linedance er ikke MVA-registrert på nåværende tidspunkt og MVA vil derfor ikke tilkomme ordren. Når grensen for MVA-registrering er nådd, vil MVA tilkomme prisen hvor dette er aktuelt. Dette kan skje uten varsel.

Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunktet får ikke tilbakevirkende kraft.

Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje og lignende) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bekreftelsen etter at bestillingen er godkjent.

Betaling

Betaling av bestillinger vil gjøres i etterkant av bestillingen og betalingsinformasjon vil bli gitt i ordrebekreftelsen

Betalingsmetoder

Det vil være mulig å kunne betale kontant, ved vipps, med kort, eller bankoverføring. Dette avtales oss i mellom.

Betaling ved faktura

Ved større ordre, prosjekter og store designjobber vil det kunne bli sendt faktura fra oss enten på e-post eller pr postgang, etter avtale. Fakturaen vil ha 10 dagers betalingsfrist og ved for sen betaling vil det tilkomme forsinkelsesrenter og gebyr etter loven og tilslutt inkasso ved videre forfall.

Samtykkeerklæring

I følge Datatilsynet og Personopplysningsloven er bilder av gjenkjennbare personer likestilt med personopplysninger. Dette gjelder også selv om navn og/eller andre identifiserbare kjennetegn ikke står i tilknytning til bildet.

Hvis kunden ønsker å benytte bilder av gjenkjennbare personer må kunden signere en samtykkeerklæring som bekrefter at vi har lov til å benytte bildet i den sammenheng som er avtalt og om vi eventuelt kan benytte bildet i markedsføringssammenheng og oppbevare dette.

Produksjon, Levering og Forsinkelser

Når en ordre er bekreftet vil det normalt ta en uke før kundetilpassede produkter er klare til sending/levering. Dette er selvfølgelig avhengig av antall og om produktene som skal brukes i produksjonen er på lager enten hos oss eller hos leverandør.

Varene vil normalt bli levert til direkte til kunden ved salg fra stand eller på kurs så fort varen er ferdig/klar. Ønsker kunden å få ordren sendt vil Drammen Linedance normalt benytte Posten, Bring eller postnord til forsendelser i Norge. Hvis det er behov for andre transportleverandører vil dette avtales med kunden på forhånd.

Vi opererer med faste fraktpriser for ordre som skal sendes. Normalt 70 kr. Skulle det være en større ordre vil Norgespakke bli benyttet og dette avtales med kunde.

Drammen Linedance har transportrisikoen inntil varene overtas av kunde, eller en annen tredjemann enn transportøren, det vil si, frem til pakken er overlevert fra Posten/Bring/Postnord Norge eller annen avtalt transportør. Avhengig av hvilken fraktmetode som er benyttet vil Posten/Bring normalt bruke 1-5 virkedager på å levere varen alt etter hvor man bor i landet (gjelder pakker. Til postkasse kan det ta lengre tid).

Ved eventuelle forsinkelser innenfor Drammen Linedance’s kontroll som ikke allerede er avtalt, vil kunden bli gjort oppmerksom på dette. Ansvar ved forsinkelser utenfor vår kontroll må eventuelt tas opp med den part hvor ansvaret ligger. Hvis forsinkelsen skulle vise seg å være langvarig kan det være mulig for kunden å stille krav om kompensasjon, oppfylling eller i verste fall heving ved kjøpet etter gitte lover.

Etter at kunden har mottatt varen/varene, skal kunden kontrollere at leveransen er i samsvar med bestilling, og at skader ikke har skjedd i forbindelse med produksjonen eller frakten så fort som leveransen er gjort tilgjengelig til kunden. Dette må da meldes til Drammen Linedance innen rimelig tid etter mottak av leveransen.

Ved uavhentede varer vil kunden bli pålagt et gebyr for uavhentet vare, samt frakt begge veier, for å dekke våre kostnader forbundet med avtalebruddet.

Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen, inkludert eventuelle renter og gebyrer, er betalt i sin helhet.

Angrerett

Angrerettloven gir deg som kunde 14 dagers ubetinget angrerett ved fjernsalg og kjøp utenfor fast utsalgssted, slik som internett eller på «stand».

Varer som er unntatt fra angreretten er levering av varer som er fremstilt etter kundens spesifikasjoner, eller som har fått et tydelig personlig preg (jf lov om angrerett § 22 ledd e). Disse varene vil du ikke kunne angre på. Vi prøver allikevel å være imøtekommende og hvis du tar kontakt med oss innen 24 timer (helst 12 timer) etter bestilling vil det kunne være mulig å angre seg såfremt produksjonen ikke har startet.

For vårt sortiment av ferdig produserte klær og tilbehør (som ikke er fremstilt etter kundens spesifikasjoner), utløper angrefristen 14 dager etter den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får varene i fysisk besittelse.

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen før angrefristen utløper. Dette må gjøres skriftlig, som en e-post f.eks. Du kan benytte det vedlagte angrerettskjemaet, men dette er ikke obligatorisk.

Virkningene av at angreretten brukes

Dersom du går fra denne avtalen må du returnere varene eller levere dem til oss, uten unødig opphold, og i alle tilfeller, senest 14 dager etter den dag du underrettet oss om at du ville gå fra avtalen. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt. I fristen inkluderes alle kalenderdager, men dersom fristen ender på en lørdag eller helligdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Forbrukeren har bevisbyrden for at varen er sendt i retur, og bør derfor sørge for å kunne dokumentere tidspunktet for avsendelse, for eksempel i form av kvittering for avsendelse av varen.

Kunden må bære de direkte kostnader ved å returnere varene. Kunden vil ha transportrisikoen av varen og bør derfor sendes tilbake i sin originalemballasje, eller tilsvarende, hvis mulig. Uansett bør forsendelsen være godt pakket.

Du vil bli holdt økonomisk ansvarlig for en eventuell reduksjon i varens verdi som skyldes en annen håndtering av varen(e) enn den som er nødvendig for å fastslå dens art, egenskaper og/eller funksjon.

Vi vil tilbakebetale betalingen vi har mottatt fra deg tilknyttet ordren/varen, uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen.

Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, hvis mulig, med mindre annet er avtalt.

I alle tilfeller vil du ikke bli belagt noen gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Drammen Linedance kan holde tilbakebetalingen tilbake til varene er mottatt, eller til forbrukeren har lagt frem dokumentasjon på at varene er sendt tilbake. En kvittering fra posten med kun varen ’frimerker’ er ikke tilstrekkelig dokumentasjon. Vi vil derfor anbefale å sende pakken med sporing eller rekommandert.

Angreretten gjelder dessverre ikke for, og kan ikke benyttes av, firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet.

Reklamasjon

Dersom det oppdages en mangel eller feil ved varen etter mottak, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Mangelen eller feilen må rapporteres skriftlig til Drammen Linedance.

Kunden betaler for å få varen(e) sendt til Drammen Linedance (eller levert på kurs etc) for undersøkelse på billigst mulig måte uten at det går ut over varens/varenes sikkerhet, da kunden bærer transportrisikoen. Varer sendt med postoppkrav vil ikke bli hentet.

Hvis det viser seg at varen(e) ikke hadde reklamasjonsrett vil kunden bli belastet for undersøkelsen og retur av varen(e).

Hvis reklamasjon er berettiget vil vi vil prøve å reparere skaden eller tilvirke nytt produkt og sende varen(e) tilbake så fort som mulig.  Vi vil da tilbakebetale kundens utgifter ved transport til oss. Tilbakebetalingen vil normalt skje direkte til kundens bankkonto eller bli gitt som bonuspoeng for å kunne handle i nettbutikken etter avtale med kunden.

Hvis det mot formodning skulle oppstå gjentagende reklamasjon på samme varen(e) har kunden rett på få kjøpet hevet. Etter avtale, vil kunden tilbakebetales for varen(e) til kundens bankkonto.

Reklamasjon gjelder ikke:

– Skader som har oppstått grunnet dårlig eller feil vedlikehold.

– Skader som skyldes skjødesløshet eller feilaktig bruk.

– Skader som har oppstått ved, eller etter, inngrep av andre.

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes oss eller forhold på vår side, kan vi i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9, etter omstendighetene, holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Vi kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke-forskuddsbetalte uavhentede varer.

Oppfyllelse:

Dersom kjøperen ikke betaler, kan Drammen Linedance fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er ikke varen levert, må vi fremme kravet om oppfyllelse innen rimelig tid.

Heving:

Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan Drammen Linedance heve avtalen. Vi kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt.

Drammen Linedance kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som vi har fastsatt. Vi kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.

Erstatning:

Drammen Linedance kan kreve erstatning innen rimelighetens grenser fra kjøperen for økonomisk tap vi måtte lide som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side (jf. forbrukerkjøpslovens § 46).

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr:

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan Drammen Linedance kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer:

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selgeren belaste kjøper med et gebyr tilsvarende produktets(enes) verdi + frakt tur/retur for tilvirkede varer og et gebyr på 200 NOK + frakt tur/retur for ferdigstilte produkter.

Personopplysninger

Vi lagrer kun den informasjonen som du, som kunde, skriver inn ved registrering, eller gir oss for å kunne fullføre din ordre.

Dette vil være navn, hjemadresse, e-postadresse, telefonnummer og eventuelle andre adresser du måtte legge inn. I tillegg vil vi også lagre din(e) bilde(r) og åndsverk om du har samtykket til dette sammen med dine samtykkevalg.

Drammen Linedance vil ikke selge, utveksle eller utlevere deres personopplysninger/åndsverk til tredje part uten spesifikk skriftlig samtykke fra dere (unntak inkluderer, men er ikke begrenset til, våre utviklere, designere og andre samarbeidspartner hvor eksterne kompetanser kreves for å kunne fullføre deres prosjekt, eller om det blir krevd av loven, eller juridiske prosesser).

Les mer om vår håndtering av personvernopplysninger i vår Personvernerklæring.

Elektroniske markedshenvendelser:

Drammen Linedance ønsker å tilfredsstille sine kunder, og vi ser på elektroniske markedshenvendelser som potensielle plagsomme henvendelser om de er uønsket.

Vi vil derfor kun sende markedshenvendelser til de som eventuelt har godkjent dette enten skriftlig eller muntlig. Slikt samtykke kan uansett trekkes tilbake når som helst.

Informasjon vedrørende en bestilling, nettstedets eller bedriftens funksjon eller virke som kundene trenger å vite er ikke å anse som markedshenvendelser og vil derfor kunne sendes til alle hvis nødvendig.

Forbehold og Endring i vilkårene:

Vi tilstreber å presentere korrekt informasjon på våre nettsider, men kan ikke garantere at alt innhold til enhver tid er korrekt, fullstendig eller tilgjengelig.

Vi gjør også oppmerksom på at produkter kan bli endret, og Drammen Linedance forbeholder seg retten til å endre de oppgitte salgsvilkårene samt priser. Når Drammen Linedance endrer salgsvilkårene sine, vil de salgsbetingelsene inngått ved tidligere kjøp gjelde, og nye salgsbetingelser vil ikke få tilbakevirkende kraft.

Drammen Linedance tar forbehold om eventuelle skrive- eller trykkfeil på DrammenLinedance.no, og fraskriver oss derfor ansvar for innholdsmessige feil, og dermed for de konsekvenser som eventuelt måtte oppstå som en følge av bruk av informasjonen på våre nettsider.

Dersom vesentlige feil av denne typen forekommer, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom på dette og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Dersom feil av denne typen skulle medføre misforståelser eller uklarheter, og dette ikke kan avklares, er det uansett de gitte lovene som gjelder.

Drammen Linedance kan ikke bli holdt ansvarlig for

–           Noen direkte, eller indirekte, tap, skade, ulempe, inntektstap, kostnader som følge av bruk av våre produkter eller tjenester.

–           Nede-tid eller utilgjengelighet av våre webløsninger utenfor vår kontroll

–           Eventuell misbruk av siden som fører til eventuelle feil, mangler, tap, virus, skadelig programvare man måtte få på systemer eller programvare ved å benytte våre webløsninger.

–           Ditt valg å vise frem et produkt som eventuelt kan støte andre. Vi promoterer ingen religiøse, politiske eller seksuelle preferanser, og må selv ta ansvar for de konsekvenser det eventuelt måtte innebære å vise frem et slikt produkt.

Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett og lov. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i Drammen verneting

Aksept:

Ved kjøp av varer på våre nettsider, DrammenLinedance.no, eller ved kjøp direkte hos Drammen Linedance etter henvendelser på e-post/kontaktskjema på DrammenLinedance.no, vedkjenner man at man har lest, forstått og akseptert de punktene som her er oppgitt.

Kontaktinformasjon

Hvis noe i disse salgsbetingelser er uklare eller det er noe du lurer på er det bare å ta kontakt med oss:

Firmanavn:  Linedance Sønju
Org.Nr: NO 915 936 601
E-post:post[@]drammenlinedance.no (uten klamme)
Telefon:+47 950 96 003
Nettside: Drammenlinedance.no
Eier:Tom Inge Sønju
E-post:tom[@]soenju.dance (Uten klamme)

Sist oppdatert: 18.10.2023