Kings of the World (Les Rois du Monde)

Tom

Generell info:

Koreografert av: Tom Inge Soenju

Musikk: "Les Rois du Monde" av D. Sargue, P. d'Avilla, G. Baquet

Antall takter / vegger: 32 takter / 4 vegger

Nivå: Lett Øvet og Øvet


Alternativ musikk:

Det har ikke blitt lagt til noen alternativ musikk!


Finn dansebeskrivelsen her...
Undervist:

Når: Våren 2018 og VInteren 2017
Hvilke(t) kurs: Lett Øvet og Øvet

Videoer:
Demo- og instruksjonsvideo:
Demovideo:
Instruksjonsvideo:

Det er dessverre lagt til noen instruksjonsvideo!