Fresh

Tom

Generell info:

Koreografert av: Darren Bailey og Raymond Sarlemijn

Musikk: "Fresh" av Kool and the Gang

Antall takter / vegger: 32 takter / 4 vegger

Nivå: Absolutt nybegynner


Alternativ musikk:

Sanger:

Sunny

Sunget av:

Bonnie M


Finn dansebeskrivelsen her...
Undervist:

Når: Våren 2018
Hvilke(t) kurs: Absolutt Nybegynner og Nybegynner

Videoer:
Demo- og instruksjonsvideo:
Demovideo:
Instruksjonsvideo:

Det er dessverre lagt til noen instruksjonsvideo!